Imatge Rescat Cultural Menorca 2021 web.

Passes que hem seguit:

Per tal d'optimitzar els recursos de què disposam, cal elaborar un bon estat de la qüestió i un bon diagnòstic que ens permeti aplicar les solucions amb la màxima celeritat possible.

ESTRATÈGIA

Gràcies a l'esforç de tot el departament i treballant amb les eines i els recursos que tenim, hem pogut dissenyar un paquet de mesures per fer front a la crisi causada per la COVID-19. 
Després de l'aprovació d'aquestes mesures per part del sector cultural de Menorca es posarà en marxa la bateria d'accions. 

IMPLEMENTAR SOLUCIONS

Amb el disseny exhaustiu de les mesures preses, el Consell Insular de Menorca activarà tots els seus mecanismes per tal de pal·liar els efectes de la crisi.

Si tens qualsevol dubte, pots adreçar-te al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports a través del correu electrònic rescatculturalmenorca@cime.es