Passes que hem seguit:

Per tal d'optimitzar els recursos de què disposam, cal elaborar un bon estat de la qüestió i un bon diagnòstic que ens permeti aplicar les solucions amb la màxima celeritat possible.

RECAPTACIÓ DE DADES

A través de les enquestes, cal aconseguir una fotografia nítida i real de la situació del sector cultural de Menorca per tal de poder adoptar les mesures oportunes.

ESTRATÈGIA

Gràcies a l'esforç de tot el departament i treballant amb les eines i els recursos que tenim, hem pogut dissenyar un paquet de mesures per fer front a la crisi causada per la COVID-19. 
Després de l'aprovació d'aquestes mesures per part del sector cultural de Menorca durant la passada reunió de dia set de maig, ja podem posar en marxa la bateria d'accions. 

IMPLEMENTAR SOLUCIONS

Amb el disseny exhaustiu de les mesures preses, el Consell Insular de Menorca activarà tots els seus mecanismes per tal de pal·liar els efectes de la crisi.

Si tens algun qualsevol classe de dubte, pots consultar l'apartat de preguntes freqüents. Si ho necessites, també pots adreçar-te al Departament de Cultura, Educació Joventut i Esports a través del correu electrònic rescatculturalmenorca@cime.es

Consell Insular de Menorca

2020