PREGUNTES FREQÜENTS

Aquest apartat l'anirem actualitzant diàriament per donar resposta a les vostres preocupacions!

Queda afectada la convocatòria ordinaria de subvencions del 2020?


Les convocatòries d'ajudes anteriors a l'estat d'alarma que es troben en procés de resolució no queden afectades i es resoldran d'acord amb els terminis inicials.
Les convocatòries i ajudes anteriors a l'estat d'alarma que es troben obertes, o en fase de presentació de sol·licituds, estan pausades en obligat compliment del Reial decret. Aquestes ajudes es reprendran una volta s'aixequi l'estat d'alarma o ho permeti el Reial decret.
Les convocatòries d'ajudes que encara no s'han aprovat sortiran tot d'una que sigui possible. Treballam per no endarrerir cap convocatòria de les previstes per a enguany.
Podrem disposar d'una bestreta de les ajudes ja sol·licitades al CIM?


Les bases de les convocatòries d'ajuts estableixen els imports o percentatges que es poden sol·licitar de bestreta i les condicions que s'han de complir. En general es pot concedir una bestreta sense presentar garantia fins a un import màxim de 3.000 €. Per a bestretes superiors a aquest import s'ha de presentar una garantia (aval) o s'ha de justificar per quin motiu aquesta no és necessària (per exemple en el cas d'entitats sense ànim de lucre amb manca de disponibilitat de tresoreria o en alguns casos que permet la normativa, com ara si es tracta d'associacions declarades d'utilitat pública).
Les empreses culturals i creatives es poden acollir a la convocatòria extraordinària d'ajudes estatals destinades a autònoms, microempreses, i petites i mitjanes empreses l'activitat dels quals s'ha vist afectada pels efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19 a les Illes Balears?


Sí, les empreses culturals i creatives es poden acollir a la convocatòria sempre que compleixin els requisits que s'hi determinen. Més informació a https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/200325-avales.html
I, a més dels ajuts dels ajuntaments i del Consell, podrem optar a altres ajuts autonòmics o estatals?


Sí, estam en contacte constant amb la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, que alhora està en contacte amb el Govern de l'Estat.

Junts estam treballant per prendre mesures d’ajuda i suport al sector cultural de les Illes Balears a través d'una feina transversal i coordinada amb altres conselleries.
Encara puc contestar l'enquesta?


No, l'enquesta ja es trobada tancada, però et seguim escoltant igualment. Adreça't a rescatculturalmenorca@cime.es!
Podré justificar despeses d'activitats que no he pogut realitzar?


Pròximament el CIM publicarà una convocatòria extraordinària adreçada al tercer sector per assumir dany emergent. Paral·lelament, l'Institut d'Estudis Baleàrics emetrà una ajuda per un concepte similar. Estem treballant per tal que siguin el màxim de compatibles l'una amb l'altre.

Per altra banda, les associacions que us heu presentat a la convocatòria d'entitats culturals podreu reformular els vostres projectes per tal que s'adiguin a la nova realitat. D'aquesta manera el pressupost general de cada entitat estarà més ben repartit d'acord amb les despeses fixes que teniu.
Havia comprat bitllets d'avió i/o vaixell per a realitzar activitats que he hagut de cancel·lar o no sé si podré dur a terme.


Si el teu viatge era un viatge combinat organitzat per una agència de viatges, l'agència pot optar per fer un reemborsament de l'import o oferir-te un val alternatiu per un import igual o superior al de la teva compra. Tens un any per fer ús d'aquest val. Si no l'utilitzes, l'empresa t'ha de retornar els diners. Durant aquest temps, si els proveïdors de l'agència (aerolínia, hotel) reintegren la seva part corresponent a l'agència, aquesta t'ha de retornar aquests imports i reduir aquesta quantitat del valor del val que t'ha ofert.
Si has comprat el bitllet d'avió, tren, o altres mitjans de transport pel teu propi compte tens catorze dies des de la finalització de l'estat d'alarma per cancel·lar el viatge sense penalització. Després de la cancel·lació, l'empresa té un termini de seixanta dies per oferir-te una alternativa que sigui satisfactòria per a tu. En cas que no ho sigui, transcorreguts aquests seixanta dies tens dret a què et retornin els diners en un termini màxim de catorze dies. No obstant això, si ha estat l'aerolínia la que ha cancel·lat el vol, t'ha de retornar l'import en un termini màxim de set dies.

Si es tracta d'una estada en un hotel o un altre tipus d'allotjament, tens catorze dies hàbils des de la finalització de l'estat d'alarma per cancel·lar el contracte sense penalització. Després de la sol·licitud de cancel·lació, l'empresa té un termini de seixanta dies per oferir-te una alternativa que sigui satisfactòria per a tu. En cas que no ho sigui, transcorreguts aquests seixanta dies tens dret a què et retornin l'import abans de catorze dies.
Com afecta cada fase del desconfinament a l'àmbit de la cultura?


FASE 1: Resum de l’Ordre 399/2020 (BOE - FLEXIBILITZACIÓ DE RESTRICCIONS DE L’ESTAT D’ALARMA FASE 1 DE DESESCALADA (Aplicable a partir de dia 11 de maig a tots els territoris que entrin en Fase I. A Balears, totes les illes.) • Locals activitats culturals (arts. 33-37) o Poden reobrir amb 1/3 d’aforament tots els locals on es duguin a terme actes i espectacles culturals o Regulació d’entrada, sortida, acomodació i circulació del públic, tant en llocs tancats com a l’aire lliure o Recomanada venda online o Espectadors asseguts, seients numerats, i amb distanciament mínim o Marques de distanciament a terra o No permesos fulletons, programes, documentació en paper o No recomanades pauses intermèdies o No permesos serveis complementaris (bar, guardarroba, botiga) o Adopció de mesures higièniques i de protecció o Manteniment de la distància entre artistes damunt l’escenari, quan sigui possible • Biblioteques (arts. 23-25) o Poden obrir públiques i privades o Autoritzats préstec, lectura en sala i informació o No permeses activitats culturals, estudi en sala, préstec interbibliotecari i altres serveis o Adopció de mesures per als treballadors i visitants • Museus (arts. 26-28) o Poden obrir públics i privats, exposicions permanents i temporals o Adaptació espais i itineraris per garantir protecció treballadors i visitants o No permeses activitats culturals ni didàctiques o No permesos dispositius tàctils, audioguies, fulletons o similars o Adopció de mesures per als treballadors i visitants • Producció i rodatge audiovisual (arts. 29-32) o Es permet represa d’algunes activitats, no totes. Es detallen a l’article 29 o Adopció de mesures per a treballadors i participants o Condicionament d’espais i elements materials
Que farà el Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya?


T'ho hem resumit molt breument a la presentació que trobaràs a l'apartat Estratègia!. Pròximament publicarem tota la informació de manera detallada.
Que farà el Govern de les Illes Balears ?


T'ho hem resumit molt breument a la presentació que trobaràs a l'apartat Estratègia!. Pròximament publicarem tota la informació de manera detallada.
Ajudareu als autònoms i als artistes individuals?


Sí! Consulta l'apartat 12 i 13 de la presentació que va fer el Conseller! La trobaràs a l'apartat Estratègia!
Quan es publicaran les ajudes?


Les ajudes, tant ordinàries com extraordinàries s'aniran publicant de manera escalonada, a mesura que estiguin enllestides i els serveis jurídics les hagin validat. Estem treballant perquè sigui el més prest possible.

Pròximament afegirem un apartat al web per poder consultar totes les ajudes, tant del consell, com d'altres administracions públiques com el Ministeri, Govern o Ajuntaments i l'estat en què es troben.